Förnya ditt recept

Personuppgifter hanteras enl GDPR och borttages enl gällande riktlinjer, efter receptet eller avbokningen är gjord här på hemsidan.

Du har möjlighet att förnya recept hos oss. Vi förnyar recept som är utskriva av: Anette Barlöv, Günther Schmidt eller av mig, Viveca Engevall.

Läkemedel

Anette Barlöv
Günther Schmidt
Viveca Engevall

Mer information

Ja
Nej
Ja
Nej